بلاگ – تمام عرض

وب سرویس ارسال و دریافت پیامک ترز ( ویژه برنامه نویسان )

توسط ۵ شهریور ۱۳۹۸

وب سرویس ارسال و دریافت پیامک ترز ( ویژه برنامه نویسان )

( SMS WebService /SMS API)

این بخش مربوط به برنامه نویسان بوده که با استفاده از امکان وب سرویس قصد ارسال و دریافت پیامک در نرم افزار کاربردی خود را دارند.

با استفاده از این وب سرویس با امکانات فوق العاده قابلیت ارسال پیامک ، دریافت، زمانبندی بدون نیاز به سیستم  و …. می باشد که توسط شرکت جهت سهولت کار کاربران در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است وب سرویس حاضر برای برنامه نویسان بصورت کاملا رایگان بوده و نیاز به هیچ هزینه ای نخواهد بود

در صورت نیاز به مشاوره در امور برنامه نویسی و وب سرویس می توانید با کارشناسان پشتیبانی شرکت در تماس باشید

تلفن تماس: ۰۱۱- ۳۲۲۹۰۱۳۴

۱- دانلود راهنمای استفاده از وب سرویس ( SMS WebService /SMS API)  ارسال و دریافت پیامک

۲- دانلود نمونه کد ( Sample Source Code For SMS ) وب سرویس سامانه پیامک برای ASP .NET

۳- دانلود نمونه کد برای PHP

شروع کار با وب سرویس

وب سرویس از یک سری متد تشکیل شده است که هر یک به منظوری خاص (ارسال پیامک ، دریافت پیامک ، دریافت وضعیت پیامک ، …..) طراحی شده است. برای استفده از وب سرویس کافی است یکی از متد های مورد نظر را انتخاب و پارامترهای مورد نظر را ست کنید.

نکته : خروجی هایی که در “” قرار می گیرند بدین معنا می باشند که مقدار بازگردانده شده از نوع string‌می باشد.

افزودن متد ها به برنامه :

برای فراخوانی متدهای وب سرویس ابتدا در قسمت Add Reference  ادرس زیر را وارد کنید .

http://Sms.trez.ir/TrezSmsService.asmx

اکنون متد های وب سرویس به برنامه شما افزوده خواهد شد.که شامل متدهای زیر می باشد

 1. GetCredit
 2. GetMessageStatus
 3. GetReciveMessage
 4. SendCourseMessage
 5. SendMessage
 6. SendSchaduleMessage

معرفی متدها :

۱-    متد SendMessage  :

این متد برای ارسال پیامک می باشد .پارامترهای مورد نیاز این متد در جدول زیر آورده شده است. مقدار بازگشتی این متد آرایه ای از اعداد صحیح می باشد که به منظور دریافت وضعیت پیام مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که ارسال پیامک موفقیت آمیز باشد به ازای هر پیامک یک شناسه پیام (MessageId)  و در صورت بروز خطا کد خطا در خروجی قرار می گیرد.

نام متد SendMessage
ورودی
نام پارامترها نوع پارامترها توضیح
Username String نام کاربری که در اختیار شما قرار گرفته است
Password String رمز عبوری که در اختیار شما قرار گرفته است
SenderNumber String شماره فرستنده مثال : ۹۸۳۰۰۰۶۸۵۹۱۲۳۴۵۶
MessageBody String متن پیامک
ReciptionNumbers Long[] شماره موبایل های مقصد
Class int نوع پیام (معمولی و یا خبری) *
UserMessageId Long[] شناسه پیامک کاربر (اختیاری)
خروجی
نوع پارامتر توضیح
Long[] آرایه ای از شناسه پیامک

* پارامتر Class

با تنظیم این پارامتر می توانید نوع پیام و نحوه نمایش پیامک ارسالی بر روی گوشی گیرنده را تنظیم نمایید

v      پیامک خبری : اگر مقدار این پارامتر را ۰ (صفر) قرار دهید این پیام در گوشی و سیم کارت شخص گیرنده بصورت اتوماتیک ذخیره نمی شود.

v       پیامک عادی : اگر مقدار این پارامتر را ۱ (یک) قرار دهید این پیام در گوشی و سیم کارت شخص گیرنده بصورت اتوماتیک ذخیره می شود..

برای مشخص کردن خروجی اولین مقدار آرایه را گرفته و بررسی نمایید.

مثال :   long result = MessageId[0];

مقدار خروجی متد بصورت زیر می باشد.

 • Result > 1000 : ارسال بدون خطا
 •  ۰ ، ۳ : خطا در ارسال
 • ۲ : ارسال موفق بدون ذخیره پیام در سایت
 • ۴ : اعتبار ناکافی
 • ۵ : بیش از ۴ پیام (طول پیام از مجاز بیشتر است)
 • ۶ : اطلاعات کاربری شما دستکاری شده است
 • ۷ : تعداد پیام (گیرندگان) بیش از حد مجاز می باشد
 • ۸ : اطلاعات کاربری نادرست می باشد.

۲-   متد GetReciveMessage  :

این متد برای دریافت پیامک می باشد .پارامترهای مورد نیاز این متد در جدول زیر آورده شده است. مقدار بازگشتی این متد یک رشته (string) می باشد که به منظور دریافت پیامکی که برای شماره اختصاصی شما ارسال شده است مورد استفاده قرار می گیرد

نکته : این رشته ممکن است شامل چند پیامک دریافتی باشد.

نام متد GetReciveMessage
ورودی
نام پارامترها نوع پارامترها توضیح
Username String نام کاربری که در اختیار شما قرار گرفته است
Password String رمز عبوری که در اختیار شما قرار گرفته است
SenderNumber String شماره فرستنده مثال : ۹۸۳۰۰۰۶۸۵۹۱۲۳۴۵۶
خروجی
نوع پارامتر توضیح
String رشته ای از پیام های دریافتی

خروجی متد GetReciveMessage می تواند یکی از حالت های زیر باشد

“۱” : اطلاعات کاربری شما معتبر نمی باشد

“۲”: شما مجاز به دریافت پیامک نمی باشید برای تهیه نسخه دریافت کننده با شرکت ترزرایان افزار تماس حاصل نمایید . نسخه فقط ارسال

“۳”: پیام جدیدی وجود ندارد

در صورتی که یکی از حالتها بالا نباشد

مطابق مثال زیر می باشد

MessageBody-From-To- ReciveDate$MessageBody-From-To-rec.ReciveDate$

 

نمونه بالا شامل ۲ پیام دریافتی می باشد که با $ از هم تفکیک می شوند. و هر پیام شامل: متن پیام ، فرستنده ، گیرنده ، زمان دریافت پیامک می باشد که با – از هم تفکیک می شوند.

۳-  متد GetCredit  :

این متد برای دریافت میزان اعتبار کاربر می باشد .پارامترهای مورد نیاز این متد در جدول زیر آورده شده است. مقدار بازگشتی این متد یک مقدار صحیح می باشد

نام متد GetCredit
ورودی
نام پارامترها نوع پارامترها توضیح
Username String نام کاربری که در اختیار شما قرار گرفته است
Password String رمز عبوری که در اختیار شما قرار گرفته است
SenderNumber String شماره فرستنده مثال : ۹۸۳۰۰۰۶۸۵۹۱۲۳۴۵۶
خروجی
نوع پارامتر توضیح
Long مقدار موجودی حساب

مثال :

ir.trez.sms.TrezSmsWebService getcredit = newir.trez.sms.TrezSmsWebService();

long credit = getcredit.GetCredit(UserName, PassWord, Number);

۴-  متد GetMessageStatus  :

این متد برای دریافت وضعیت پیامک ها می باشد .پارامترهای مورد نیاز این متد در جدول زیر آورده شده است. مقدار بازگشتی این متد یک مقدار صحیح می باشد

نام متد GetMessageStatus
ورودی
نام پارامترها نوع پارامترها توضیح
Username String نام کاربری که در اختیار شما قرار گرفته است
Password String رمز عبوری که در اختیار شما قرار گرفته است
SenderNumber String شماره فرستنده مثال : ۹۸۳۰۰۰۶۸۵۹۱۲۳۴۵۶
MessageId Long[] شناسه پیامک های ارسالی که هنگام ارسال دریافت شد.
خروجی
نوع پارامتر توضیح
Int[] آرایه ای از وضعیت پیام ها

مقدار خروجی متد بصورت زیر می باشد.

 • ۱ : رسیده به گوشی
 • ۲ : نرسیده به گوشی
 • ۸ : رسیده به مخابرات
 • ۱۶ : نرسیده به مخابرات
 • ۰ : وضعیتی دریافت نشد
 • -۱ : شناسه ارسال شده اشتباه است

۵-  متد SendSchaduleMessage  :

این متد برای ارسال پیامک در زمان خاص می باشد .پارامترهای مورد نیاز این متد در جدول زیر آورده شده است. مقدار بازگشتی این متد آرایه ای از اعداد صحیح می باشد که به منظور دریافت وضعیت پیام مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که ارسال پیامک موفقیت آمیز باشد به ازای هر پیامک یک شناسه پیام (MessageId)  و در صورت بروز خطا کد خطا در خروجی قرار می گیرد.

نام متد SendSchaduleMessage
ورودی
نام پارامترها نوع پارامترها توضیح
Username String نام کاربری که در اختیار شما قرار گرفته است
Password String رمز عبوری که در اختیار شما قرار گرفته است
SenderNumber String شماره فرستنده مثال : ۹۸۳۰۰۰۶۸۵۹۱۲۳۴۵۶
MessageBody String متن پیامک
ReciptionNumbers Long[] شماره موبایل های مقصد
SendDate DateTime زمان ارسال پیامک
Class int نوع پیام (معمولی و یا خبری)
خروجی
نوع پارامتر توضیح
string رشته ای به عنوان نتیجه ارسال پیامک زما نبندی

مقدار خروجی متد بصورت زیر می باشد.

 • “۱” : ارسال بدون خطا
 • “۲” : ارسال بدون خطا بدون ذخیره شدن در سایت
 • “۳” : خطای کلی
 • “۴” : اعتبار ناکافی
 • “۵” : بیش از ۴ پیام (طول پیام از مجاز بیشتر است)
 • “۶” : اطلاعات کاربری شما دستکاری شده است
 • “۷” : تعداد پیام (گیرندگان) بیش از حد مجاز می باشد
 • “۸” : اطلاعات کاربری نادرست می باشد.

۶-  متد SendCourseMessage  :

این متد برای ارسال پیامک در زمان خاص می باشد .پارامترهای مورد نیاز این متد در جدول زیر آورده شده است. مقدار بازگشتی این متد آرایه ای از اعداد صحیح می باشد که به منظور دریافت وضعیت پیام مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که ارسال پیامک موفقیت آمیز باشد به ازای هر پیامک یک شناسه پیام (MessageId)  و در صورت بروز خطا کد خطا در خروجی قرار می گیرد.

نام متد SendCourseMessage
ورودی
نام پارامترها نوع پارامترها توضیح
Username String نام کاربری که در اختیار شما قرار گرفته است
Password String رمز عبوری که در اختیار شما قرار گرفته است
SenderNumber String شماره فرستنده مثال : ۹۸۳۰۰۰۶۸۵۹۱۲۳۴۵۶
Topic String عنوان پیامک
MessageBody String متن پیامک
ReciptionNumbers Long[] شماره موبایل های مقصد
StartDate DateTime تاریخ شروع ارسال پیامک دوره ای
EndDate DateTime تاریخ پایان ارسال پیامک دوره ای
Period Int فاصله زمانی ارسال پیامک
Class int نوع پیام (معمولی و یا خبری)
خروجی
نوع پارامتر توضیح
string رشته ای به عنوان نتیجه ارسال پیامک زما نبندی

مقدار خروجی متد بصورت زیر می باشد.

 • “۱” : ارسال بدون خطا
 • “۲” : ارسال بدون خطا بدون ذخیره شدن در سایت
 • “۳” : خطای کلی
 • “۴” : اعتبار ناکافی
 • “۵” : بیش از ۴ پیام (طول پیام از مجاز بیشتر است)
 • “۶” : اطلاعات کاربری شما دستکاری شده است
 • “۷” : تعداد پیام (گیرندگان) بیش از حد مجاز می باشد
 • “۸” : اطلاعات کاربری نادرست می باشد.

 

مشاوره شما افتخار❤️ماست

برای دریافت ازاطلاعات بیشتر و یا راهنمایی بابت ثبت نام می توانید با شماره ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ تماس حاصل نمایید.

افزونه ارسال پیامک وردپرس (WordPress)

توسط ۵ شهریور ۱۳۹۸

افزونه ها در وردپرس به معنای برنامه های هستند که با اضافه کردن آنها به هسته اصلی، امکاناتی که به صورت مستقیم قابلیت استفاده نداشتند، در دسترس قرار خواهند گرفت.

سیستم مدیریت محتوای WordPress بصورت فراگیر و بسیار ساده در حال استفاده در دنیا می باشد که با توجه به سادگی و هسته قدرتمند این سیستم، در ایران نیز نظر بسیاری از کاربران را به خود جلب نموده است.

از جمله افزونه های پرطرفداری که مدیران سایتها تمایل به استفاده از آن در سایت خود دارند، افزونه ارسال پیام کوتاه از وب است که با توجه به نحوه استفاده شما، کاربردهای مختلفی برای شما خواهد داشت.

کلیه کاربران وردپرس می توانند افزونه ارسال اس ام اس از وردپرس را از لینک زیر دانلود نمایند و در سایت خود استفاده کنند،با افزودن این کلیه بخش ها سایت شما مجهز به ارسال پیامک خواهد بود.

دانلود افزونه ارسال پیامک وردپرس ( Send Message in WordPresss )

از جمله کاربردهای این افزونه شامل موارد زیر می باشد

 • تعریف گروه کاربران و یا مخاطبین و ارسال پیامک به آن
 • ارسال پیامک در زمان ثبت دیدگاه
 • ارسال پیامک در زمان ثبت نام کاربر
 • خبرنامه پیامکی
 • ارسال پیامک هنگام ورود کاربر
 • ارسال پیامک هنگام ثبت سفارش در ووکامرس (WooCommerce)
 • جعبه اطلاعات پیامک
 • ……

دانلود افزونه ارسال اس ام اس وردپرس ( Send Message in WordPresss )

راهنمای تنظیمات اولیه در وردپرس :

 

مشاوره شما افتخار❤️ماست

برای دریافت ازاطلاعات بیشتر و یا راهنمایی بابت ثبت نام می توانید با شماره ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ تماس حاصل نمایید.

ارسال پیامک از طریق Url – ویژه برنامه نویسان

توسط ۵ شهریور ۱۳۹۸

ارسال پیامک آنی و سریع از طریق Url – ویژه برنامه نویسان :

این بخش مربوط به برنامه نویسان بوده که با استفاده از امکان ارسال از Url ( آدرس صفحه مشخص ) قصد ارسال  پیامک  را دارند.

با استفاده از این امکان ، قادر خواهند بود که بدون معطلی و رفتن پیامک به صف ارسال پیامک بصورت آنی و همان لحظه تحویل اپراتور گردد.

با این امکان فوق العاده قابلیت ارسال پیامک برای دستگاهایی که قادر به ارسال پیامک به Url های خاص را دارند فراهم خواهد شد.

لازم به ذکر است که این امکان برای برنامه نویسان بصورت کاملا رایگان بوده و نیاز به هیچ هزینه ای نخواهد بود

برخی از کاربردها :

 • ارسال پیامک از طریق سایت شما
 • ارسال پیامک از طریق نرم افزار
 • ارسال پیامک از طریق برخی از سخت افزار های خاص
 • ارسال پیامک سریع و آنی
 • ارسال پیامک کد فعال سازی
 • ارسال پیامک رمز عبور
 • ………….

در صورت نیاز به مشاوره در امور برنامه نویسی و وب سرویس می توانید با کارشناسان پشتیبانی شرکت در تماس باشید

تلفن تماس: ۰۱۱- ۳۲۲۹۰۱۳۴

ارسال پیامک از طریق متد Post :

آدرس : https://Smspanel.Trez.ir/SendMessageWithPost.ashx
پارامتر ها :

نام کاربری : UserName مثلا : test123
رمز عبور : Password مثلا : ۱۲۳۴۵۶ / رمز سامانه پیامک
شماره اختصاصی : PhoneNumber مثلا : ۵۰۰۰۲۲۱۰۳۰
متن پیام : MessageBody مثلا : تست ارسال پیامک
شماره گیرنده پیام : RecNumber مثلا : ۰۹۱۱۲۱۱۲۹۱۰
نوع ارسال : Smsclass حتما عدد ۱ باشد

نمونه کد سی شارپ برای استفاده از متد پست :

RemotePost myremotepost = new RemotePost();
myremotepost.Url = “https://Sms.Trez.ir/SendMessageWithPost.ashx”;
myremotepost.Add(“Username”, “test123”);
myremotepost.Add(“Password”, “123456”);
myremotepost.Add(“PhoneNumber”, “5000221030”);
myremotepost.Add(“MessageBody”, “تست ارسال پیامک”);
myremotepost.Add(“RecNumber”, “09112112910”);
myremotepost.Add(“Smsclass”, “1”);
myremotepost.Post();

 کلاس RemotePost را از این جا دانلود کنید

ارسال پیامک از طریق متد GET :

آدرس : https://Smspanel.Trez.ir/SendMessageWithUrl.ashx
پارامتر ها :

نام کاربری : UserName مثلا : test123
رمز عبور : Password مثلا : ۱۲۳۴۵۶ / رمز سامانه پیامک
شماره اختصاصی : PhoneNumber مثلا : ۵۰۰۰۲۲۱۰۳۰
متن پیام : MessageBody مثلا : تست ارسال پیامک
شماره گیرنده پیام : RecNumber مثلا : ۰۹۱۱۲۱۱۲۹۱۰
نوع ارسال : Smsclass حتما عدد ۱ باشد

نمونه کامل سامانه :
https://Smspanel.Trez.ir/SendMessageWithUrl.ashx?Username=test123&Password=****&PhoneNumber=5000221030&MessageBody=test&RecNumber=09112112910&Smsclass=1

برای استفاده کافیست آدرس بالا را در قسمت آدرس بار سامانه کپی کنید و پارامتر های مربوط به خود را ثبت و اجرا نمایید.

نکات مهم :

 • در صورتی که پس از ارسال با کد ۸ مواجه شده اید. این به این معنی می باشد که امکان استفاده از وب سرویس و url برای شما فعال نمی باشد.برای فعال کردن این امکان بصورت رایگان در قسمت پشتیبانی با تیکت درخواست فعال سازی را ثبت نمایید و یا با شرکت تماس بگیرید.
 • در صورتی که از ارسال با عددی بزرگتر از ۲۰۰۰ مواجه شده اید به این معنی می باشد که پیامک شما بدون نقض ارسال گردید. و در غیر این صورت با خطا مواجه شده اید.
 • در هر صورتی که با خطا مواجه شده اید و یا برای استفاده از این امکان دچار مشکل شده اید با ما در تماس باشید

مشاوره شما افتخار❤️ماست

برای دریافت ازاطلاعات بیشتر و یا راهنمایی بابت ثبت نام می توانید با شماره ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ تماس حاصل نمایید.

وب سرویس برنامه نویسان (xml)

توسط ۸ اسفند ۱۳۹۶

وب سرویس ها برنامه (قطعه کد) هایی هستند که تحت وب قابل دسترسی اند و از طریق پروتکل های استانداردی مانند Http به انتقال و مبادله دیتا با سایر برنامه های کاربردی می پردازند. اساس کار وب سرویس (Web Service) ها بر پایه دریافت و تولید پیغام بنیان گذاری شده است. بدین معنی که آنها منتظر می مانند که کلاینت ها به آنها وصل شده و بنا به درخواست کلاینت ها به آن ها پاسخ می دهنددر این نسخه از وب سرویس، از تکنولوژی XML استفاده شده است که کلیه زبان های برنامه نویسی به راحتی قادر به اتصال به این وب سرویس خواهند بود ، همچنین به علت استفاده از این امکان سرعت ارسال و دریافت پیامک بهبود یافته است  .

XML مخفف زبان نشانه‌گذاری قابل گسترش می‌باشد. این زبان یک زبان نشانه‌گذاری جدید است که توسط کنسرسیوم وب برای غلبه بر محدودیتهای زبان HTML بوجود آمده است.

آدرس وب سرویس :

برای اضافه کردن وب سرویس از لینک زیر استفاده کنید.

https://SMSpanel.Trez.ir/XmlForSMS.asmx

چگونه وب سرویس را فعال نماییم ؟

ابتدا در سامانه ثبت نام نموده و حسب کاربریتان را فعال نمایید سپس از طریق ارسال تیکت یا برقراری تماس در خواست خود مبنی بر فعال سازی وب سرویس را با ما در میان بگذارید. کارشناسان در سریعترین زمان ممکن عملیات فعال سازی وب سرویس را انجام داده و به اطلاع شما خواهند رساند.

لازم به ذکر است که فعال سازی وب سرویس به صورت کاملا رایگان انجام می گردد و هیچ گونه وجهی برای این منظور از شما کاربران عزیز دریافت نخواهد شد.

بعد از فعال سازس وب سرویس و شارژ سامانه می توانید عملیات پیاده سازی و تست اولیه را آغاز نمایید. ضمنا نمونه کد های استفاده از وب سرویس برای زبان های برنامه نویسی مختلف از سامانه قابل دریافت است. در صورت بروز هرگونه مشکل در استفاده از وب سرویس با ما در تماس باشید- ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴

راهنما و نمونه کد استفاده از وب سرویس

دانلود راهنمای استفاده از وب سرویس 

دانلود نمونه کد برای استفاده از وب سرویس ASP .NET 

دانلود نمونه کد برای استفاده از وب سرویس PHP  

مشاوره شما افتخار❤️ماست

برای دریافت ازاطلاعات بیشتر و یا راهنمایی بابت ثبت نام می توانید با شماره ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ تماس حاصل نمایید.