فیلم آمورشی ثبت نام
011-322 90 134 - 011-322 90 174       Info@Trez.Ir
ثبت نام رایگان در سامانه پیامک ترز   ورود به سامانه پیامک ترز
  جدول تعرفه ها به ریال :                              

شما می توانید با خرید بیشتر اعتبار، تعرفه هر پیامک فارسی و انگلیسی را کاهش دهید. به عنوان مثال با خرید اعتباری معادل با 500،000 ریال، تعرفه هر پیامک فارسی به مبلغ 123 ریال و تعرفه هر پیامک انگلیسی به مبلغ 290 ریال کاهش خواهد یافت. با خرید اعتبار بیشتر کاهش تعرفه تا مبلغ تنها 106 ریال برای هر پیامک فارسی و مبلغ 265 ریال برای هر پیامک انگلیسی ادامه خواهد یافت. جدول تعرفه ها به همراه مبلغ شارژ مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است :

خرید اعتبار از مبلغ تا مبلغ تعرفه هر پیامک فارسی تعرفه هر پیامک انگلیسی
10000 699999 149 345
700000 1499999 143 340
1500000 4999999 138 335
5000000 14999999 132 330
15000000 29999999 128 325
30000000 59999999 125 320
60000000 500000000 122 315

 

مبناي محاسبه هزينه هاي ارسال پيام كوتاه بر اساس واريزي مشتري طبق جدول فوق خواهد بود

هميشه ميزان آخرين خريد مشتري درجه حساب او را تعيين مي كند.

 مدت زمان اعتبار شارژ انجام شده ،یکسال پس از زمان خرید شارژ می باشد.

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است معتبر می باشد.

 

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي زير تماس بگيريد.

 

  • 01132290134
  • 01132290174